Escolarització / Preinscripció a les Escoles del municipi dins de termini.  (tràmit i servei)

Sol·licitud de plaça escolar en el període de preinscripció ordinari, establert per la Generalitat de Catalunya.

Abast i Requisits

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Termini de resolució i sentit del silenci

Silenci negatiu.

Legislació aplicable

  • Decret 31/2019, de 5 de febrer (pdf), de modificació del Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics (DOGC núm. 7805, de 07.02.2019)
  • Decret 75/2007, de 27 de març (pdf), pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics (DOGC núm. 4852, de 29.3.2007).
  • Resolució EDU/452/2019, de 21 de febrer,, per la que s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes en els centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en les diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, pel curs 2019-2020 (DOGC núm. 7821, de 1.3.2019)

Tramitació presencial

Pas a pas

1. Es formalitzarà mitjançant el formulari disponible al web del Departament d'Ensenyament de la Generalitat. 

2. Un cop arribada la sol·licitud al centre educatiu escollit en primera opció, d'acord amb el Decret i la Resolució d'admissió d'alumnes, se segueix el procediment establert.

3. Informació a les famílies de la plaça assignada, per part del centre educatiu.

On es pot tramitar

  • Centres educatius
↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50